Spelregels veldvoetbal

Regel 8 Het begin en de hervatting van het spel

De aftrap is de manier waarop beide helften van een wedstrijd en beide helften van de verlenging worden begonnen en het is de wijze om het spel te hervatten nadat een doelpunt is gemaakt. Vrije schoppen (direct of indirect) strafschoppen, inworpen, doelschoppen en hoekschoppen zijn andere spelhervattingen (zie Regel 13 – 17). Een scheidsrechtersbal is een spelhervatting nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken en de regels niet in één van de hiervoor genoemde hervattingen voorzien.

Als een overtreding gebeurt als de bal niet in het spel is, heeft dat geen invloed op de wijze waarop het spel wordt hervat.

1. De aftrap

Procedure
 • het team dat de toss wint bepaalt welk doel in de eerste helft wordt verdedigd;
 • de tegenstanders nemen de aftrap;
 • het team dat de toss wint neemt de aftrap van de tweede helft;
 • in de tweede helft wisselen de teams van kant en verdedigen ze het andere doel;
 • nadat een team een doelpunt heeft gemaakt, wordt de aftrap genomen door de tegenstanders.

Voor elke aftrap:

 • bevinden alle spelers zich op eigen speelhelft. Dit geldt niet voor de nemer van de aftrap;
 • bevinden alle tegenstanders van de nemer zich op tenminste 9.15 meter van de bal totdat deze in het spel is;
 • de bal moet stilliggen op de middenstip;
 • de scheidsrechter geeft een teken;
 • de bal is in het spel, wanneer deze is getrapt is en duidelijk beweegt;
 • uit een aftrap kan rechtstreeks worden gescoord in het doel van de tegenpartij; als de bal rechtstreeks in het eigen doel gaat, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij.
Overtredingen en straffen

Indien de nemer van de aftrap de bal opnieuw raakt, voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend, of wanneer er sprake is van opzettelijk hands, een directe vrije schop

Voor elke andere overtreding van de aftrapprocedure moet de aftrap worden overgenomen.

2. De scheidsrechtersbal

Procedure

De scheidsrechter laat de bal vallen op de plaats waar deze was toen het spel werd onderbroken, tenzij het spel werd onderbroken binnen het doelgebied; in dat geval wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

De bal is in het spel zodra deze de grond raakt.

Alle spelers (ook de doelverdedigers) mogen bij de scheidsrechtersbal betrokken zijn; de scheidsrechter mag niet besluiten wie er wel of niet bij mag zijn en mag ook het resultaat niet bepalen.

Overtredingen en straffen

Een scheidsrechtersbal wordt overgenomen:

 • wanneer de bal wordt geraakt door een speler, voordat de bal de grond raakt;
 • als de bal, nadat deze de grond heeft geraakt, buiten het speelveld terechtkomt, zonder te zijn geraakt door een speler.

Als de bal in het doel gaat zonder door ten minste twee spelers te zijn geraakt wordt het spel hervat met

 • een doelschop als de bal in het doel van de tegenpartij gaat;
 • een hoekschop als de bal in het eigen doel gaat.