Spelregels veldvoetbal

Regel 13 De vrije schoppen

1. Soorten vrije schoppen

Directe en indirecte vrije schoppen worden toegekend aan de tegenpartij van de speler die schuldig is aan een overtreding of vergrijp.

Aangeven indirecte vrije schop

De scheidsrechter geeft aan dat het een indirecte vrije schop betreft door zijn arm boven zijn hoofd te heffen. Hij moet zijn arm in die positie houden, totdat de schop is genomen en de bal is geraakt door een andere speler of uit het spel is.

Een indirecte vrije schop moet worden overgenomen als de scheidsrechter nalaat aan te geven dat de schop indirect is en de bal rechtstreeks in het doel wordt getrapt.

Bal in het doel
 • als een directe vrije schop rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelpunt toegekend;
 • als een indirecte vrije schop rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelschop toegekend;
 • als een directe of indirecte vrije schop rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend.

2. Procedure

Alle vrije schoppen moeten worden genomen vanaf de plaats waar de overtreding werd begaan, behalve:

 • een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij voor een overtreding binnen het doelgebied van de tegenpartij moet worden genomen vanaf de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, vanaf een plek zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding;
 • een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen doelgebied mag worden genomen vanaf elk willekeurig punt binnen dat gebied;
 • vrije schoppen wegens het zonder toestemming betreden, opnieuw betreden of verlaten van het speelveld door een speler worden genomen vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, behalve wanneer een speler het speelveld verlaat als onderdeel van het spel en een overtreding begaat tegenover een andere speler. Dan wordt het spel hervat met een vrije schop op de lijn het dichtst bij de plaats van de overtreding; als het een overtreding betreft binnen het strafschopgebied van de overtreder, die met een directe vrije schop moet worden bestraft, dan wordt een strafschop toegekend;
 • als de spelregels een andere positie bepalen (zie Regels 3, 11, 12).

De bal:

 • moet stil liggen en de nemer mag de bal niet opnieuw raken voordat deze is geraakt door een andere speler;
 • is in het spel zodra deze is getrapt en duidelijk beweegt, behalve als het gaat om een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied. Dan is de bal in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt.

Tot het moment dat de bal in het spel is moeten alle tegenstanders:

 • op tenminste 9.15 meter van de bal blijven, tenzij ze op de eigen doellijn staan, tussen de palen;
 • buiten het strafschopgebied blijven als de vrije schop in het strafschopgebied van de tegenpartij wordt genomen.

Het is toegestaan een vrije schop te nemen door de bal te ‘liften’ met één voet of met beide voeten tegelijkertijd.

Doen alsof je een vrije schop neemt om te tegenstander in verwarring te brengen is toegestaan als onderdeel van het voetbal.

Als een speler, terwijl hij de vrije schop correct neemt, de bal bewust tegen een tegenstander aan schiet om de bal opnieuw te kunnen spelen en hij doet dit niet onvoorzichtig, onbesuisd of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan laat de scheidsrechter doorspelen.

3. Overtredingen en straffen

Indien een vrije schop wordt genomen en een tegenstander bevindt zich dichter bij de bal dan de vereiste afstand, wordt de vrije schop overgenomen tenzij de voordeelregel kan worden toegepast. Echter, als een speler een vrije schop snel neemt en een tegenstander die zich op minder dan 9.15 meter bevindt, onderschept deze, dan laat de scheidsrechter doorspelen.

Wanneer een vrije schop voor de verdedigende partij van binnen het eigen strafschopgebied wordt genomen en zich nog tegenstanders binnen het strafschopgebied bevinden omdat ze geen tijd hadden om het gebied te verlaten, dan laat de scheidsrechter doorspelen. Als een tegenstander, die zich in het strafschopgebied bevindt of het strafschopgebied betreedt, op het moment dat de vrije schop wordt genomen, de bal speelt, raakt of probeert te spelen, voordat de bal in het spel is, dan wordt de vrije schop overgenomen.

Wanneer een vrije schop voor de verdedigende partij van binnen het eigen strafschopgebied, snel wordt genomen en zich nog tegenstanders binnen het strafschopgebied bevinden omdat ze geen tijd hadden om het gebied te verlaten, dan laat de scheidsrechter doorspelen.

Wanneer bij een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied de bal niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied wordt getrapt, wordt de vrije schop overgenomen.

Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend, maar als de nemer de bal opzettelijk met de hand of arm speelt:

 • wordt een directe vrije schop toegekend
 • wordt een strafschop toegekend als de overtreding gebeurde binnen het strafschopgebied van de nemer, tenzij de nemer de doelverdediger was, in welk geval een indirecte vrije schop wordt toegekend.