Spelregels veldvoetbal

Regel 10 De uitslag van een wedstrijd bepalen

1. Doelpunt

Een doelpunt is gemaakt, wanneer de bal geheel en al over de doellijn tussen de doelpalen en onder de doellat is gegaan, mits er geen overtreding van de spelregels is gemaakt door het team dat scoort.

Als de scheidsrechter aangeeft dat een doelpunt is gemaakt, voordat de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal.

Tekening wel of geen doelpunt bij veldvoetbal
Een doelpunt als de bal in zijn geheel over de lijn is gegaan.

2. Winnende team

Het team dat het meest heeft gescoord, heeft gewonnen. Wanneer beide partijen evenveel hebben gescoord, of wanneer er niet is gescoord, is er sprake van een gelijkspel.

Indien de competitiereglementen bepalen, dat er een winnaar moet zijn wanneer een wedstrijd of een “uit- en thuiswedstrijd” in een gelijkspel is geëindigd, zijn de enige toegestane procedures om de winnaar te bepalen:

 • de regeling van de “uitdoelpunten”;
 • de verlenging, bestaande uit twee gelijke periodes die niet langer dan 15 minuten elk mogen duren;
 • de strafschoppenserie.

Een combinatie van bovenstaande procedures mag worden toegepast.

3. De strafschoppenserie

De strafschoppenserie wordt gehouden nadat de wedstrijd is afgelopen. Tenzij anders aangegeven, zijn de betreffende spelregels van toepassing.

Procedure

Voor de strafschoppenserie begint:

 • Tenzij er andere overwegingen zijn (bijv. toestand van het veld, veiligheid etc..) tosst de scheidsrechter om te bepalen op welk doel de strafschoppen genomen zullen worden. Hiervan mag alleen worden veranderd om veiligheidsredenen of als het doel onbruikbaarof het veld onbespeelbaar wordt;
 • De scheidsrechter tosst weer en het team dat de toss wint kiest of ze de eerste of de tweede strafschop willen nemen;
 • Met uitzondering van een wisselspeler voor een geblesseerde doelverdediger, die niet in staat is om verder te gaan, komen alleen de spelers die aan het eind van de wedstrijd op het veld stonden of er tijdelijk af waren (blessure, uitrusting in orde maken etc.), in aanmerking om de strafschoppen te nemen;
 • Ieder team is verantwoordelijk om uit de in aanmerking komende spelers de volgorde te bepalen waarin de strafschoppen zullen nemen. De scheidsrechter wordt niet over de volgorde geïnformeerd;
 • Wanneer een team aan het eind van de wedstrijd, voor of tijdens de strafschoppenserie een groter aantal spelers heeft dan de tegenstander, dan moet dat team het aantal verminderen totdat het gelijk is aan het aantal van de tegenstander. De scheidsrechter moet worden ingelicht over de naam en het nummer van elke uitgesloten speler. Een uitgesloten speler komt niet in aanmerking om deel te nemen aan de strafschoppenserie;
 • Een doelverdediger die niet in staat is om verder te gaan, voor of tijdens de strafschoppenserie, mag worden vervangen door een speler die werd uitgesloten om de beide teams op een gelijk aantal spelers te brengen, of door een opgegeven wisselspeler mits het team nog niet het maximum aantal wissels heeft gebruikt. De vervangen doelverdediger neemt echter verder niet meer deel en mag geen strafschop nemen.

Tijdens de strafschoppenserie

 • Alleen in aanmerking komende spelers en de wedstijdofficials mogen zich tijdens de strafschoppenserie op het speelveld bevinden
 • Alle in aanmerking komende spelers, met uitzondering van de nemer van de strafschop en de twee doelverdedigers, moeten in de middencirkel blijven
 • De doelverdediger die tot dezelfde partij behoort als de nemer van de strafschop, moet zich opstellen binnen het speelveld, buiten het strafschopgebied en wel op de plek waar de doellijn en de lijn van het strafschopgebied samenkomen.
 • Een speler die in aanmerking komt om deel te nemen aan de strafschoppenserie, mag met zijn doelverdediger van plaats wisselen
 • De strafschop heeft zijn uitwerking gehad wanneer de bal niet meer beweegt, uit het spel gaat of als de scheidsrechter het spel onderbreekt voor een overtreding overtreding; de nemer mag de bal niet twee keer spelen
 • De scheidsrechter maakt aantekeningen van de genomen strafschoppen.
 • Als de doelverdediger een overtreding begaat en, als gevolg hiervan, de strafschop moet worden overgenomen, dan ontvangt de doelverdediger een waarschuwing
 • Als de nemer bestraft wordt voor een overtreding die werd begaan nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van de strafschop had gegeven, dan wordt deze strafschop genoteerd als gemist en de nemer ontvangt een waarschuwing.
 • Als zowel de doelverdediger als de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan:
  • Als de strafschop wordt gemist of tegengehouden, dan wordt de strafschop overgenomen en ontvangen beide spelers een waarschuwing
  • Als een doelpunt wordt gemaakt, dan wordt het doelpunt afgekeurd en genoteerd als gemist de nemer ontvangt een waarschuwing.

Met inachtneming van de hierna genoemde voorwaarden, nemen beide teams vijf strafschoppen

 • De strafschoppen worden om en om genomen
 • De strafschoppenserie zal niet worden voortgezet, zodra een partij een aantal doelpunten heeft gemaakt, dat door de andere partij niet meer kan worden bereikt.
 • Nadat elke partij vijf strafschoppen heeft genomen en de stand gelijk is, wordt de strafschoppenserie voortgezet, totdat een team een doelpunt meer heeft gemaakt dan de andere partij, nadat elke partij een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen,
 • Elke strafschop moet door een andere speler worden genomen en alle in aanmerking komende spelers moeten een strafschop hebben genomen, voordat een speler een tweede strafschop mag nemen
 • Het bovenstaande principe gaat door voor elke volgende serie, maar een team mag de volgorde van de nemers veranderen
 • De strafschoppenserie mag niet worden vertraagd omdat een speler het speelveld verlaat. De speler verspeelt zijn beurt (geen doelpunt) als hij niet op tijd terug is om de strafschop te nemen

Wissels en veldverwijderingen tijdens de strafschoppenserie

 • Een speler, wisselspeler of gewisselde speler kan een waarschuwing krijgen of van het speelveld worden gezonden;
 • Een doelverdediger die van het speelveld wordt gezonden, moet vervangen worden door een speler die in aanmerking komt om deel te nemen aan de strafschoppenserie
 • Een geblesseerde speler mag niet worden vervangen tijdens de strafschoppenserie; dit geldt niet voor de doelverdediger
 • De scheidsrechter moet de wedstrijd niet staken als een team tijdens de strafschoppenserie minder dan zeven spelers heeft