Spelregels veldvoetbal

Regel 6 De overige wedstrijdofficials

Er kunnen overige wedstrijdofficials (twee assistent-scheidsrechters, 4e official, twee aanvullende assistent scheidsrechters en een reserve assistent scheidsrechter) bij wedstrijden worden aangesteld. Zij ondersteunen de scheidsrechter in het leiden van de wedstrijd overeenkomstig de spelregels, maar de eindbeslissing zal in alle gevallen worden genomen door de scheidsrechter.

De wedstrijdofficials opereren onder het gezag van de scheidsrechter. In geval van ongewenste inmenging of onbehoorlijk gedrag, zal de scheidsrechter hen van de taak ontheffen en het rapporteren aan het bevoegd gezag.

Met uitzondering van de reserve assistent scheidsrechter, assisteren ze de scheidsrechter bij overtredingen en onjuist handelen, wanneer ze een beter zicht hebben dan de scheidsrechter. Ze moeten rapport uitbrengen aan het bevoegd gezag over alle ernstige gedragingen of andere incidenten die buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter en de overige wedstrijdofficials gebeurden. Ze adviseren de scheidsrechter en de overige wedstrijdofficials over een op te stellen rapport.

De wedstrijdofficials ondersteunen de scheidsrechter met de inspectie van het veld, de ballen en de uitrusting van de spelers (ook of problemen zijn opgelost) en houden aantekeningen bij van de tijd, doelpunten, onbehoorlijk gedrag etc..

De competitiereglementen moeten duidelijk beschrijven wie de wedsrijdofficial vervangt, wanneer deze niet in staat is te starten of door te gaan, als ook vervangingen in het verlengde hiervan. Het moet met name duidelijk zijn of de 4e official, de 1ste assistent scheidsrechter of de 1ste aanvullende assistent scheidsrechter de scheidsrechter vervangt wanneer deze niet verder kan gaan.

1. Assistent scheidsrechter

Ze geven aan wanneer:

 • de bal geheel en al buiten het speelveld is geraakt; en welke partij recht heeft op een hoekschop, doelschop of inworp;
 • een speler bestraft kan worden omdat hij zich in buitenspelpositie bevindt;
 • men een wisselspeler wenst in te zetten;
 • bij strafschoppen, de doelverdediger van de doellijn komt voordat de bal is getrapt en of de bal over de doellijn is gegaan; als aanvullende assistent scheidsrechters zijn aangesteld, dat kiest de assistent scheidsrechter positie ter hoogte van de strafschopstip.

De ondersteuning van de assistent scheidsrechter houdt ook in het toezien op een juiste wisselprocedure. De assistent scheidsrechter mag het speelveld betreden om de afstand van 9.15 meter te bewerkstelligen.

2. 4e official

De ondersteuning van de 4e official behelst ook:

 • toezien op een juiste wisselprocedure;
 • de uitrusting van een speler / wisselspeler controleren;
 • het opnieuw betreden van het speelveld door een speler na een teken / toestemming van de scheidsrechter
 • toezicht houden op de reserveballen;
 • aangeven wat de minimale hoeveelheid extra tijd is die de scheidsrechter wil laten spelen aan het eind van elke helft ( geldt ook voor de verlenging);
 • de scheidsrechter informeren over onverantwoordelijk gedrag van enig persoon in de instructiezone.

3. Aanvullende assistent scheidsrechters

De aanvullende assistent scheidsrechter mag aangeven:

 • wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, ook al er een doelpunt is gemaakt;
 • welk team recht heeft op een hoekschop of doelschop;
 • of, bij strafschoppen, de doelverdediger van de doellijn komt voordat de bal is getrapt en of de bal over de doellijn is gegaan.

4. Reserve assistent scheidsrechter

De enige taak van de reserve assistent scheidsrechter is het vervangen van een assistent scheidsrechter of 4e official wanneer deze niet in staat is om verder te gaan.

5. Signalen van de assistent-scheidsrechter

Tekening van signalen door assistent-scheidsrechter veldvoetbal Tekening van signalen door assistent-scheidsrechter veldvoetbal
De grensrechter communiceert tijdens het spel via signalen.