Spelregels veldvoetbal

Regel 15 De inworp

Een inworp wordt toegekend aan de tegenstanders van de speler die de bal het laatst raakte wanneer de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht.

Uit een inworp kan niet rechtstreeks worden gescoord

 • als de bal in het doel van de tegenpartij gaat – wordt een doelschop toegekend;
 • als de bal in het eigen doel gaat – wordt een hoekschop toegekend.

1. Procedure

Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij:

 • zich met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld bevindt;
 • zich met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn bevindt op de grond;
 • de bal met beide handen werpt van achter en boven het hoofd en inwerpt vanaf de plaats waar deze het speelveld heeft verlaten.

Alle tegenstanders moeten tenminste twee meter afstand houden van de plaats waar de inworp wordt genomen.

De bal is in het spel nadat deze in het speelveld is gekomen. Als de bal de grond raakt voordat deze binnen het speelveld is gekomen, dan wordt de inworp overgenomen door dezelfde partij vanaf dezelfde plaats. Als de inworp niet op correcte wijze wordt genomen, dan wordt deze overgenomen door de tegenpartij.

Als een speler, tijdens het correct nemen van een inworp, de bal bewust tegen een tegenstander gooit om de bal nogmaals te kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.

Na de inworp mag de inwerper de bal niet voor de tweede keer raken, voordat deze is geraakt door een andere speler.

2. Overtredingen en straffen

Als de inwerper, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend, maar als de nemer de bal opzettelijk speelt met hand of arm:

 • wordt een directe vrije schop toegekend;
 • wordt een strafschop toegekend als de overtreding binnen het eigen strafschopgebied gebeurde, tenzij het spelen van de bal met de hand of arm gebeurde door de doelverdediger van de verdedigende partij, in welk geval een indirecte vrije schop wordt toegekend.

Indien een tegenstander de inwerper ongeoorloofd misleidt of hindert, inclusief minder dan twee meter afstand in acht nemen vanaf de plaats van de inworp, ontvangt hij een waarschuwing wegens onsportief gedrag en als de inworp is genomen wordt een indirecte vrije schop toegekend.

Voor elke andere overtreding van deze regel wordt de inworp genomen door een speler van de tegenpartij.

Regel 15 De inworp

Een inworp wordt toegekend aan de tegenstanders van de speler die de bal het laatst raakte wanneer de bal geheel en al over de zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht.

Uit een inworp kan niet rechtstreeks worden gescoord

 • als de bal in het doel van de tegenpartij gaat – wordt een doelschop toegekend;
 • als de bal in het eigen doel gaat – wordt een hoekschop toegekend.

1. Procedure

Op het moment van inwerpen geldt voor de inwerper dat hij:

 • zich met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld bevindt;
 • zich met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn bevindt op de grond;
 • de bal met beide handen werpt van achter en boven het hoofd en inwerpt vanaf de plaats waar deze het speelveld heeft verlaten.

Alle tegenstanders moeten tenminste twee meter afstand houden van de plaats waar de inworp wordt genomen.

De bal is in het spel nadat deze in het speelveld is gekomen. Als de bal de grond raakt voordat deze binnen het speelveld is gekomen, dan wordt de inworp overgenomen door dezelfde partij vanaf dezelfde plaats. Als de inworp niet op correcte wijze wordt genomen, dan wordt deze overgenomen door de tegenpartij.

Als een speler, tijdens het correct nemen van een inworp, de bal bewust tegen een tegenstander gooit om de bal nogmaals te kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.

Na de inworp mag de inwerper de bal niet voor de tweede keer raken, voordat deze is geraakt door een andere speler.

2. Overtredingen en straffen

Als de inwerper, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler wordt een indirecte vrije schop toegekend, maar als de nemer de bal opzettelijk speelt met hand of arm:

 • wordt een directe vrije schop toegekend;
 • wordt een strafschop toegekend als de overtreding binnen het eigen strafschopgebied gebeurde, tenzij het spelen van de bal met de hand of arm gebeurde door de doelverdediger van de verdedigende partij, in welk geval een indirecte vrije schop wordt toegekend.

Indien een tegenstander de inwerper ongeoorloofd misleidt of hindert, inclusief minder dan twee meter afstand in acht nemen vanaf de plaats van de inworp, ontvangt hij een waarschuwing wegens onsportief gedrag en als de inworp is genomen wordt een indirecte vrije schop toegekend.

Voor elke andere overtreding van deze regel wordt de inworp genomen door een speler van de tegenpartij.