Spelregels veldvoetbal

Regel 7 De duur van de wedstrijd

1. Speeltijd

Een wedstrijd bestaat uit twee gelijke helften van 45 minuten en dit mag alleen worden verminderd als dit is overeengekomen tussen de scheidsrechter en de twee deelnemende partijen voor aanvang van de wedstrijd en het in overeenstemming is met de competitiereglementen.

2. De rust na de eerste helft

De spelers hebben recht op een rust na de eerste helft. Deze rust mag niet langer duren dan 15 minuten; een korte drinkpauze tijdens de onderbreking halverwege de verlenging is toegestaan.

In de competitiereglementen moet zijn opgenomen hoe lang de rust na de eerste helft duurt.

De duur van de rust na de eerste helft mag alleen met toestemming van de scheidsrechter worden gewijzigd.

3. Bijtellen van verloren tijd

In elke helft wordt tijd bijgeteld die verloren is gegaan door:

  • het wisselen van spelers;
  • het beoordelen van blessures bij spelers en/of het verwijderen van het speelveld van geblesseerde spelers;
  • tijd rekken;
  • disciplinaire maatregelen;
  • drinkpauzes of pauzes om medische redenen, mits toegestaan door de competitiereglementen;
  • enig andere reden zoals een wezenlijke vertraging om het spel te hervatten (bijv. vieren van een doelpunt).

De 4e official geeft aan het eind van de laatste minuut van elke helft de hoeveelheid extra tijd aan, zoals besloten door de scheidsrechter. De extra tijd mag worden verlengd door de scheidsrechter, maar niet worden ingekort.

Als de scheidsrechter in de eerste helft een fout heeft gemaakt met betrekking tot het bijhouden van de tijd, dan mag hij dit niet compenseren door de lengte van de tweede helft te veranderen.

4. Strafschop

De speeltijd aan het einde van elke helft wordt verlengd als een strafschop moet worden (over)genomen.

5. Gestaakte wedstrijd

Een gestaakte wedstrijd wordt overgespeeld, tenzij de competitiereglementen of organisatoren anders bepalen.