Spelregels veldvoetbal

Regel 16 De doelschop

Een doelschop wordt toegekend wanneer de bal geheel en al over de doellijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht, en het laatst is geraakt door een speler van de aanvallende partij, en er geen doelpunt is gemaakt.

Vanuit een doelschop kan rechtstreeks worden gescoord, echter alleen in het doel van de tegenpartij; als de bal rechtstreeks in het eigen doel gaat, wordt een hoekschop toegekend als de bal het strafschopgebied had verlaten.

1. Procedure

  • De bal moet stilliggen en wordt getrapt door een speler van de verdedigende partij vanaf een willekeurig punt binnen het doelgebied
  • De bal is in het spel wanneer deze het strafschopgebied verlaat
  • De tegenstanders moeten buiten het strafschopgebied blijven totdat de bal in het spel is.

2. Overtredingen en straffen

Als de bal niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied wordt getrapt of wordt geraakt door een speler voordat de bal het strafschopbied verlaat, wordt de doelschop overgenomen.

Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal voor de tweede keer raakt voordat deze is geraakt door een andere speler, wordt een indirecte vrije schop toegekend, maar als de nemer de bal opzettelijk met hand of arm speelt:

  • wordt een directe vrije schop toegekend;
  • wordt een strafschop toegekend als de overtreding binnen het strafschopgebied van de nemer gebeurde, tenzij de nemer de doelverdediger was, in welk geval een indirecte vrije schop wordt toegekend.

Als een tegenstander, die zich in het strafschopgebied bevindt op het moment dat de doelschop wordt genomen, of het strafschopgebied betreedt voordat de bal in het spel is, de bal raakt of probeert deze te spelen, voordat de bal is geraakt door een andere speler, wordt de doelschop overgenomen.

Als een speler het strafschopgebied betreedt voordat de bal in het spel is en er wordt een overtreding tegen hem begaan door een tegenstander, dan wordt de doelschop overgenomen en kan de overtreder gewaarschuwd of verwijderd worden, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Voor elke andere overtreding van deze regel wordt de doelschop overgenomen.