Spelregels veldvoetbal

Regel 2 De bal

1. Eigenschappen en afmetingen

De bal:

  • is bolvormig;
  • is gemaakt van geschikt materiaal;
  • heeft een omtrek van niet meer dan 70 centimeter en niet minder dan 68 centimeter;
  • weegt niet meer dan 450 gram en niet minder dan 410 gram bij het begin van de wedstrijd;
  • heeft een druk gelijk aan 0.6 – 1.1 atmosfeer (600 - 1100g/cm.) op zeeniveau.

Ballen die gebruikt worden tijdens officiële competitiewedstrijden, georganiseerd onder auspiciën van de FIFA of de confederaties moeten een van de volgende aanduidingen hebben:

  • FIFA Quality PRO
  • FIFA Quality
  • IMS – INTERNATIONAL MATCH STANDARD
FIFA en IMS Quality logos

Ballen die voorgaande kwaliteitskenmerken hadden, zoals “FIFA Approved”, FIFA Inspected”” of “International Matchball Standard” mogen in de hiervoor genoemde competities gebruikt worden tot 31 juli 2017. Een dergelijk logo op een bal geeft aan dat deze officieel is getest en in overeenstemming is bevonden met specifieke technische eisen, verschillend voor elk logo, aanvullend aan de minimumeisen gesteld in Regel 2. De lijst met aanvullende eisen, specifiek voor elke categorie, moet zijn goedgekeurd door de International F.A. Board. De instituten die de testen uitvoeren, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de FIFA. Indien doellijntechnologie wordt gebruikt, moeten de ballen met geïntegreerde technologie een van de hierboven genoemde aanduidingen hebben.

Voor competities van nationale bonden mag ook worden verlangd dat de te gebruiken ballen één van deze drie logo’s hebben.

Tijdens competitiewedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de FIFA, de confederaties en de nationale bonden, is geen enkele vorm van reclame op de bal toegestaan, met uitzondering van het embleem van de competitie, het embleem van de organisator van de competitie en het goedgekeurde handelsmerk van de fabrikant. De competitiereglementen kunnen beperkingen opleggen voor wat betreft de afmeting en het aantal van deze aanduidingen.

2. Vervanging van een onbruikbare bal

Indien de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens de wedstrijd:

  • wordt de wedstrijd onderbroken;
  • wordt hervat met het laten vallen van de reservebal op de plaats waar de eerste bal onbruikbaar werd.

Indien de bal barst of onbruikbaar wordt bij een aftrap, doelschop, hoekschop, vrije schop, strafschop of inworp, dan wordt de spelhervatting overgenomen.

Als de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens het nemen van een strafschop of tijdens een strafschoppenserie, terwijl de bal in voorwaartse richting beweegt en voordat de bal een speler, de doelpaal of doellat raakt, dan wordt de strafschop overgenomen.

De bal mag tijdens de wedstrijd alleen worden vervangen met toestemming van de scheidsrechter.

3. Extra ballen

Er mogen extra ballen rondom het speelveld worden geplaatst vooropgesteld dat deze ballen voldoen aan de eisen van Regel 2. Het gebruik van deze ballen valt onder de bevoegdheid van de scheidsrechter.