extra's

Spelregels veldvoetbal

Nederlandse uitgave - Uitgave juli 2011

Opmerkingen bij de spelregels

Aanpassingen

Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze regels onaangetast blijven, zijn afwijkingen van de toepassingen mogelijk bij wedstrijden van jeugdspelers onder de 16 jaar, bij dameswedstrijden, bij veteranenwedstrijden (spelers boven de 35 jaar) en bij G-voetbal. De volgende aanpassingen mogen afzonderlijk of gezamenlijk worden toegepast: a. De afmeting van het speelveld; b. De grootte, het gewicht en het materiaal van de bal; c. De afstand tussen de doelpalen en de hoogte van de doellat boven de grond; d. De duur van het spel (eerste en tweede helft); e. De wisselspelers. Verdere aanpassingen zijn alleen toegestaan met toestemming van de International Football Association Board.

Mannelijk en vrouwelijk

In de spelregels wordt gemakshalve alleen verwezen naar het mannelijk geslacht ten aanzien van scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, spelers en officials; bedoeld wordt zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht. In aanvulling op de spelregels zullen de aanvullende instructies van de werkgroep spelregels te vinden zijn op de website van de KNVB. (www.knvb.nl)

Inhoudsopgave

Spelregels Veldvoetbal

 1. Het speelveld
 2. De bal
 3. Het aantal spelers
 4. De uitrusting van de spelers
 5. De scheidsrechter
 6. De assistent-scheidsrechters
 7. De duur van de wedstrijd
 8. Het begin en de hervatting van het spel
 9. De bal in en uit het spel
 10. Hoe er wordt gescoord
 11. Buitenspel
 12. Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
 13. De vrije schoppen
 14. De strafschop
 15. De inworp
 16. De doelschop
 17. De hoekschop
 18. Regeling om de winnaar van een wedstrijd te bepalen
 19. De strafschoppenserie
 20. De instructiezone
 21. De vierde official